Saturday, March 20, 2010

beautiful moment ♥♥♥

bersama pak Arifin (KepSek)

bersama Pak Fahrodin (wali kelas - TIK)
 
 
 bersama Bu Sri (fisika)
 
 bersama Bu Sri (fisika) dan Bu Mihar (matematika)

bersama Bu Antik (biologi)

bersama Bu Mira (BK)


No comments: